Technical Support
Bantuan dalam penanganan dan trouble shooter dalam jaringan Ksnet.
noc< at >ks.net.id

Biling Support
Bantuan dalam penanganan dan trouble shooter dalam pembayaran tagihan.
biling< at >ks.net.id